Хубавата книга е богатство...
Stacks Image 389

Нека се веселят народите!


Това е убедителна молба към църквата да възприеме, подчинено на Бога, виждане за участието си в благовестието по света.

В това продължение на Божието господство в проповядването Джон Пайпър подбира ключови библейски текстове, за да докаже, че поклонението е крайната цел на църквата и че правилното поклонение движи мисиите. Авторът се спира на ролята на молитвата, възгледите на универсализма и унищожението, подбудите на суверенната благодат в световното благовестяване и задачата да се достигнат недостигнатите народи.

Нека се веселят народите! Ще помогне на студентите по мисионерство да разсъждават за връзката между църквата и мисията и за ролята на всеки християнин да отиде по света.

Stacks Image 396

Идете и правете ученици!
Въведение в християнското мисионерство


“Най-накрая! Книга за мисионерстовото, написана простичко! С тази честна, обективна, практична, кратка и много разбираема книга видният действащ мисионер, учен, администратор и учител Роджър Грийнуей прави ценна услуга на християнската църква. Книгата е особено полезна за библейските групи в църквата, за хората, които се подготвят за краткосрочни мисии, и в колежите. Отличното подреждане, добре подбраните цитати от специалисти по мисионерство, придружени с полезни въпроси за предговор и обсъждане, правят книгата идеална за групово изучаване.”

Чарлз И. Ван Енген
преподавател по библейско богословие на мисионерството,
Школа за световно мисионерство към
Фулър теолоджикъл семинари

“Когато става дума за християнското мисионерство, често обикновените хора и студенти са заставени да избират между специализирани и трудноразбираеми книги и прекалено опростени и небалансирани. Дотук! Идете и правете ученици! е едновременно библейска, всеобхватна и лесна за четене.”

Дейвид Дж. Хъсългрейв
заслужил преподавател по мисионерство,
Тринити еванджеликъл дивинити скул


“Роджър Грийнуей е написал първокласно, богословски издържано въведение в мисионерството. Направил го е с думи, достъпни за зрелите християни по целия свят. Изключителен принос за делото на благовестието по принцип и за мисионерството конкретно.”

Гари Дж. Бекър
преподавател по Мисиология и академичен декан,
Калвин теолоджикъл семинари

Stacks Image 403

Сърцето на благовестването

Призовани сме да обичаме Бога с цялото си естество. Призовани да Му служим. Призовани сме да стигнем до изгубените. Но, ако сме честни, голям брой от нас трябва да признаем, че призивът към последното ни се струва най-трудният. Макар с радост да поддържаме благовестителските усилия на другите, много от нас се чувстват обезсърчени от собствените си опити да свидетелстваме, защото нашите, научени наизуст, подходи сякаш невинаги работят.

Тази полезна книга великодушно ни напомня, че новозаветният модел на благовестване не е един и същ за абсолютно всички. С любов към изгубените, която струи от всяка страница, Джеръм Барс осветлява разнообразните подходи, използвани в Новия завет - където винаги същото благовестване се опакова в зависимост от аудиторията, на която се представя - и ни призовава да следваме неговия пример.

Не е задължително свидетелстването за Христос да бъде неприятно задължение. Вие можете да се научите да свидетелствате по-уверено в конкретните си обстоятелства. И докато гледате как Бог работи в живота на другите и виждате големите благословения, които Той дава, ще откриете каква привилегия е да живеете на практика със сърцето на благовестието - истински да обичате хората за Христос.