Хубавата книга е богатство...
Stacks Image 410

Основни истини за християнската вяра

За тези, които жадуват за по-задълбочено ходене във вярата, пътуването може да започне. Д-р Спроул сваля богословието от прашните рафтове на богословските библиотеки и изяснява на ясен и разбираем език повече от сто основни християнски доктрини. Той предлага на читателите основополагащо разбиране на християнската вяра, което ще разпали неугасима любов към истината - решаваща за зрелостта в Христос. Това са здрави богословски обяснения на библейските понятия, които всеки християнин трябва да знае, написани понятно за всички. Сравненията от семейния живот и примерите от нашето съвремие, които Спроул използва, правят книгата интересна, поучителна и лесна за четене. Направете следващата крачка!

Stacks Image 417

Христос в заветите

Христос в заветите е книга, която успешно разглежда различните завети от Стария завет от екзегетическа и библейско-богословска перспектива. Представя богатството на заветния подход към разбирането на Библията във взаимодействие с други гледни точки. Съществуват много книги, които представят идеята за заветите, но те не ги разглеждат последователно, така че да разкрият ролята им за развитието на централното схващане на библейското послание. В "Христос в заветите" различните теми на заветите от Библията са свързани заедно и са съсредоточени изключително върху Исус Христос. Авторът реализира твърдението си, че приносът на заветното богословие за развитието на единството и зрелостта на вярата между евангелските вярващи е много голям.

“Вече знам къде мога да намеря ясно, пълно и честно изложение на тази велика тема.”

Дерек Киднер

Stacks Image 424

Унизеният и превъзвишен Господ

Изучаване на 2-ра глава от Посланието на апостол Павел до Филипяните и христология

Доналд Маклеод е професор по систематично богословие във Free Church на Шотландския университет в Единбург.
В тази книга авторът обръща внимание на личността на Исус Христос, използвайки 2-ра глава на Посланието на апостол Павел към филипяните.

Stacks Image 431

Кратък и сравнителен преглед на диспенсационализъм и заветно богословие

Дали осъзнаваме или не, факт е, че всеки човек има собствена теологическа система. Тя може да е високо развита или много опростена. Може да е добре формулирана с внимателно целенасочена последователност или да се състои от няколко убеждения относно отделни доктрини без да има връзка помежду им и без да се съблюдава за хармонична цялост.

Две от най-силните системи в наши дни са познати като Диспенсационализъм и Заветна теология. През вековете те са се предизвиквали взаимно, опитвайки се да дадат по-разумен богословски възглед на християните.

В първите две глави на настоящата книга Ричард Белчър обективно представя основните виждания на двете системи. В последната глава той сравнява позицията им относно важни области за размисъл. В заключителната част той дава наставления, които християнинът да има предвид, когато изгражда собствена теологическа система или като се опитва да прецени коя е наистина библейска.

Stacks Image 438

Изкуплението - осъществено и приложено

Умилостивението е ядрото на християнската вяра. Безрезервната и суверена любов на Бога е първопричината за постигането на изкуплението, както съвсем ясно е заявено в най-разпространения текст от Библията (Йоан 3:16)

От времето на Павел този текст предизвиква, вместо да приключва, редица спорове за изкуплението сред сериозните християни. Въпреки това, малцина от съвременните автори, които изследваха подробно библейските пасажи във връзка с изкуплението, са постигнали проницателността и точността на Джон Мъри, който до смъртта си през 1975 г. бе смятан за най-бележития консервативен богослов в английскоговорящия свят.

В това издържано изследване за умилостивението Мъри обяснява систематизирано двете страни на изкуплението - постигането му от Христос и неговото прилагане в живота на изкупените. В първата част Мъри разглежда необходимостта, природата, съвършенството и обхвата на изкуплението. Във втората предлага подробни изложения на библейското учение за призоваването, новорождението, вярата и покаянието, оправданието, осиновението, устояването, единството с Христос и прославянето.

Stacks Image 445

Избрани от Бога


Ако Бог е истински Бог,
Той владее над всички неща, над всички решения.
Ако Бог е истински Бог,
Той избира кой ще отиде на небето и кой няма.


Предопределението, казва авторът, не е само за калвинистите. То е за всички библейски християни. Предопределението не създава представа за капризен и зъл Бог, а рисува портрета на един любящ Бог, Който осигурява изкуплението на напълно покварени хора.

В Божиите действия има загадка, но не и противоречие. Авторът изследва темата в Писанието стъпка по стъпка и оборва противниците.

Ние избираме Бога, защото Той ни е отворил очите, за да видим Неговата красота.

Обичаме Го, защото Той пръв ни е възлюбил.

Stacks Image 452

Какво ще кажете за кръщението?

Дълго време участвал в служение по евангелски и библейски конференции, авторът на тази книга открива, че най-често задаваните му въпроси (когато стане известно, че е презвитерянин) са за кръщението. Именно те подтикват написването на книгата.

Това кратко изследване няма претенциите да е пълно, академично разглеждане на темата. Написано е за обикновените вярващи и понякога избягва сложните богословски аргументи в подкрепа на кръщението на невръстни деца, То е ясно, достъпно представяне на доктрината за кръщението на език, който всеки би могъл да разбере.

Д-р Рейбърн разглежда следните въпроси:

--Начинът на кръщение
--Аргументи на привържениците на потапянето, свързани с използваната лексика
--Богословски аргумент
--Логически аргумент
--Кръщение на малки деца
--Църквата на Бога
--Кръщение на целия дом
--Проблемът за спасението на невръстните деца
--Отговорността на вярващите родители

Stacks Image 459

Шабат: Празнуване на деня на Господа

Неделя
Просто още един ден? Или специален подарък от Бога…
Подарък, който си струва да пазим, както той заповяда?Тази книга обяснява кое е толкова специалното
в святия Божи ден и как можем най-добре
да използваме неделите в забързания свят.


“Книгата на Брус Рей е мъдър, уравновесен, полезен, библейски и насърчително свеж поглед към това какъв трябва да е Господният ден за всеки християнин. Неговият труд има за цел да осведоми, но и да поощри правилно мислене и да стимулира правилно приложение. След всяка от тези осем, лесни за четене, глави следват въпроси за задълбочаване на възприетото от читателя и за предизвикване на богоугодна реакция. Не знам какво повече може логично да се очаква от книга по тази тема.”

Джеймс М. Бойс

“В съвременната църква връхлита една приливна вълна от антинеделни влияния... Пастир Брус Рей прави съществен опит да закотви на сушата нашето разбиране и практикуване на спазването на съботата. Книгата "ШАБАТ - Празнуване на деня на Господа" е четиво, което носи наслада, в постоянно повтарящия се ден на наслада. Колко много се нуждаем от тези принципи и мъдри напътствия!

Уолтър Дж. Чантри

Stacks Image 466

Божият Израил

Дали съвременната държава Израел е изпълнение на древно пророчество? Дали юдеите се спасяват благодарение на това, че са Божият избран народ? Тези важни въпроси се отразяват на нашето богословие, благовестване, мисионерство, даже и на политиката ни. За да отговори на тях и на други въпроси, Палмър Робертсън внимателно и ясно ни отвежда при Библията. Само неговата майсторска екзегетика върху Евреи 7 глава и Римляни 11 глава си струват написването на тази книга.”

Тремпър Лонгман III

Stacks Image 473

Апостолската църква - коя е тя?

Има ли в Библията нещо, което да ни заинтригува по въпроса за това как трябва да бъде управлявана християнската църква? Подобна тема много рядко привлича вниманието, което всъщност тя заслужава. Настоящата книга е лесен начин човек да се сдобие с ясен отговор на този въпрос. Томас Уидъроу изучавал темата доста дълбоко и открил шест важни принципа, до които е достигнал с изучаване на поученията и практиката на апостолите. Той съпоставил различните форми на църковно управление с принципите от Библията и дошъл до категоричното заключение, че “Презвитерианската църква се е приближила най-много до модела на управление от времето на апостолите в сравнение с всичките, съществуващи в 19-ти век, църкви по цял свят.”

Авторът започнал изследването по темата с неувереност дали презвитерианската система на управление би могла да понесе в детайли щателно сравнение с Божието Писание. Обаче, още преди да привърши напълно изследването си, доказателствата, които постоянно откривал, разсеяли напразните му съмнения. В процеса на изучаването по темата той прочел книгите на най-способните защитници на противоположните системи. Никак не е за учудване, че след такъв труд известният автор Джеймс Бег, писал по много църковни теми, определя тази книга, като “много успешна и задоволяваща темата.”

Stacks Image 480

Поглед към Петдесятница

С екзегична задълбоченост, обективност и яснота Ричард Б. Гафин изследва пророчеството и езиците и защитава тезата за преустановяването и на двете дарби в края на апостолската епоха.

Петдесятница е представена като неразривна част от окончателното и еднократно дело на Христос и като решаващ фактор за живота на цялата църква. Библейско-богословският поглед на д-р Гафин е всеобхватен: той дава най-общо определение на всички духовни дарби; изяснява същността на пророчеството и езиците и въпроса за тяхното съществуване днес в църквата; посочва връзката между екзегетичното си изследване и съвременния интерес към харизматичните дарби.

“Поглед към Петдесятница” разсейва емоциите и объркването, които обгръщат харизматичното движение. Тя представлява достоверно изследване за всички хора, изучаващи Библията, и е особено полезен наръчник за тези, които са свързани с харизматичното движение или имат приятели и членове на семейството, участвали в говорене на езици.

Stacks Image 487

Наръчник по църковна дисциплина

Това е наръчник за пастири, презвитери и всички християни, които искат да разберат как Писанието представя процеса за дисциплиниране, който трябва да функционира в християнската общност. Тя е написана в отговор на една неотложна нужда:

“Сърцето ме боли, когато мисля за разрушените до безнадеждност домове, безвъзвратно отчуждаване и нещастията, причинени от неуспеха на църквите да проведат църковно дисциплиниране или да го направят библейски. Дълбоко се възмущавам, когато виждам развалините на много църковни общества, разделени от разколници и подривни хора, оставени да опустошат жестоко Христовото стадо. Още по-страшни са болестите на други църкви, отслабнали от заразния токсин на неизповядания грях, който живее сред Христовото тяло от вярващи.”

За да помогне на църковните водачи да се справят с различните видове проблеми, които изискват църквата да предприеме дисциплиниране, авторът развива книгата хронологично в пет стъпки на коригиращата дисциплина, записана специално в Матей 18:15-17. Тъй като не съществува само един вид или един етап дисциплина, църковните водачи трябва да се научат на проницателност. И след веднъж направена точна преценка, може да последва и правилното действие.

Авторът Джей Адамс е директор на “Висш курс/Напредничави изследвания” и преподавател по практично богословие в "Уестминстър теолоджикъл семинари" в Ескондидо, щата Калифорния. Написал е повече от петдесет книги за пастирското служение, проповядването, съветването, изучаването на библията и християнския живот.

Stacks Image 494

Наставление във вярата

“ Наставление във вярата е открито, ярко и прекрасно изявление за християнската вяра, написано от Жан Калвин, когато той е на 28-годишна възраст. Днес за нас това е съвършена изповед на учен-хуманист, призован да бъде християнин и служител в объркано и опасно време. Поради тази причина в наши дни написаното от Калвин ни помага да мислим и живеем като истински християни.”

От предговора от 1992 г.
на
Джон Х. Лийт

Преводът на тази, така просветляваща, книга включва всички основни позиции и вярвания на Калвин. В нея няма объркващи дискусии, с които се отличават по късните му трудове. Като има предвид идеите на Калвин, Пол Фърмън представя една редакция, която е ценна както за хората, които се интересуват от Реформацията от научна гледна точка, така и за обикновения читател, който желае да изясни и укрепи своята собствена вяра.

Stacks Image 501

Грабване или Възкресение


Да вярваш в Бог е лесно;
но да вярваш, че светът ще стане различен е съвсем друго -
затова човек трябва да е верен до смърт.


Кристоф Фридрих Блумхарт
"Дъ блумхарт рийдър"


"Колко от вас вярват, че Исус е умрял за вас, за да може след, като умрете, да отидете в рая?

Колко вярват, че по своята същност хората са духовни същества и че животът в тялото ви е временен?

Колко вярват, че светът е лош?

Колко вярват, че когато Исус се върне на земята, светът ще бъде унищожен и че бъдещата участ на вярващия е свързана с нематериалния рай?

Как фактът, че Исус умира за нашите грехове, се отнася към живота ни в този свят? Каква е връзката на същия факт с по-широката библейска картина на онова, което Бог върши в света? От какво сме изкупени? За какво сме изкупени? Фактът, че тези въпроси като че ли не се задават ( и не получават задоволителни отговори) в живота на църквата, ни води към съмнението, че не сме изразили ясно надграждащото и извисяващо се библейско виждане за бъдещето."

Майкъл Уйлямс

Stacks Image 508

Смъртта на смъртта - в смъртта на Христос


Смъртта на смъртта - в смъртта на Христос - е полемична творба, предназначена да покаже, че доктрината за всемирното изкупление е небиблейска и разрушителна за благовестието. Има много хора, за които тя очевидно няма да е от интерес. Тези, които не виждат нужда от доктринална яснота и нямат време за богословски дебати, които правят да изпъкнат разделенията между така наречените евангелски вярващи, може много да съжаляват за появяването и отново. Някои ще намерят самото звучене на тезата на Оуен за толкова шокиращо, че ще откажат изобщо да четат книгата му. Толкова избухливо нещо е предрасъдакът, и толкова горди сме ние от остарелите си богословски доктрини. Но - надеждата е, че това ново издание ще намери читатели с различен дух. Днес има признаци за нов подем на интерес в богословието на Библията. Нова готовност да се изпитат традициите, да се прерови Писанието и да се мисли, чрез вярата. Към онези, които споделят тази готовност е насочен трактатът на Оуен, с вярата, че ще ни помогне за една от най-важните задачи пред лицето на съвременния евангелски християнски свят - възстановяването на благовестието.